Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Ανοιχτές Επιτροπές Χιονοδρομίας

Την Κυριακή 24 Ιουνίου, στην Λάρισα, θα πραγματοποιηθούν οι Ανοιχτές Επιτροπές των αθλημάτων της Χιονοδρομίας σύμφωνα με την επισύναψη.