Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Νομοθεσία διαδικασία χορήγησης αδειών κατοχής όπλων

Επισυνάπτεται η κοινή υπουργική απόφαση με τους όρους, προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης αδειών κατοχής όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών καθώς και τις υποχρεώσεις αθλητικών σωματείων, υπευθύνων σκοπευτηρίων και κατόχων όπλων σκοποβολής.