Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Βαλκανικό Συνέδριο Διάθλου

Στο Κρούσοβο της FYROM πραγματοποιήθηκε τις 2-3 Μαΐου το ετήσιο Βαλκανικό Συνέδριο Διάθλου με εκπροσώπους δέκα χωρών. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν η οργάνωση του θερινού και χειμερινού βαλκανικού πρωταθλήματος, τα αναπτυξιακά προγράμματα και οι νέες θεσμικές και αγωνιστικές αλλαγές που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο της IBU 2014. Τέλος έγιναν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων μελών – εκπροσώπων των χωρών – που θα απαρτίζουν τη επιτροπή, του προέδρου (M. Ilic) και του συντονιστή (V.liev). Επιπρόσθετα συστήθηκε νέα δεκαμελή τεχνική υποεπιτροπή με στόχο την αμεσότερη προσέγγιση των τεχνικών θεμάτων.