Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2020

Αγαπητοί φίλοι

Επισυνάπτονται προτάσεις των Τεχνικών Επιτροπών των αθλημάτων της Χιονοδρομίας, σχετικά με τις Εγκυκλίους των αθλημάτων για το 2020, οι οποίες θα συζητηθούν στις Ανοικτές Επιτροπές.

Παρακαλούμε τους συλλόγους-μέλη της ΕΟΧΑ να μας στείλουν τυχόν σχόλια επί των εγκυκλίων μέχρι τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2020.