Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Θερινό Δίαθλο στο Μέτσοβο

Στο Μέτσοβο την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το πρωτάθλημα θερινού Διάθλου, σύμφωνα με την προκήρυξη που επισυνάπτεται.

Αρχεία [1]