Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Θερινό Δίαθλο

Αγαπητες/οί φίλες/οι,

Σας επισυνάπτουμε την πρόσκληση του αγώνα ΚΥΠ Θ. Διάθλου με τρέξιμο (όπλα Λέιζερ), ο οποίος θα διεξαχθεί 30 Οκτωβρίου στο Αθλητικό Κέντρο Μετσόβου.
Τα σωματεία και οι προπονητές που έχουν χρεωμένα όπλα (λέιζερ) παρακαλούνται να τα έχουν προς διάθεση στην Ο.Ε. πριν την έναρξη του αγώνα.
Στην περίπτωση αλλαγής του προγράμματος θα ενημερωθείτε εγκαἰρως.

Σημειώνεται ότι οι αγώνες θα διεξαχθούν με αυστηρή εφαρμογή του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου Θερινών Αγώνων της Ε.Ο.Χ.Α. που αφορά στα μέτρα πρόληψης του COVID-19, το οποίο υποχρεούνται να τηρούν πιστά όλοι οι συμμετέχοντες (αθλητές-προπονητές-συνοδοί)

Για τον ΕΟΣ Μετσόβου,

 

Απόστολος Τσουρέκας           Βικτωρία Βαδεβούλη

         Πρόεδρος                         Γεν. γραμματέας