Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Θερινό Δίαθλο με τρέξιμο

Την Κυριακή 18.11.2018, στο Μέτσοβο, θα διεξαχθεί ο αγώνας Θερινού Διάθλου με τρέξιμο για τις κατηγορίες ΑΓΕΝ και ΠΚ σύμφωνα με την πρόσκληση που επισυνάπτεται.

Αρχεία [1]