Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Θερινο Δίαθλο στην Καστοριά

Ο αγώνας θερινού Διάθλου θα μετατεθεί από το Μέτσοβο, στο Δάσος Μεσοποταμιάς της Καστοριάς (https://earth.app.goo.gl/HW5SLU) την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2020 και σύμφωνα με την πρόσκληση που επισυνάπτεται.

Τα σωματεία που έχουν  κάνει ήδη δηλώσεις συμμετοχής δεν είναι απαραίτητο να τις ξαναστείλουν στον νέο οργανωτή.