Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΧ ΔΙΑΘΛΟΥ ΣΤΟ ΦΑΛΑΚΡΟ 4-5 Μαρτίου 2017