Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

To έκτατο συνέδριο της IBU

Από τις 18 εως 20 Οκτωβρίου 2019 διεξήχθε στο Μόναχο το ᾽Eκτατο Συνέδριο της IBU. Τα κυρία θέματα που αποφασίστηκαν αφορούσαν αλλαγές και προσθήκες στο καταστατικό και στους αγωνιστικούς κανονισμούς.

Επιπρόσθετα ομόφωνα αποφασίστηκε το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης του Διάθλου, το οποίο βασίζεται σε πέντε άξονες: Ενδυνάμωση των εθνικών ομοσπονδιών, Ενίσχυση των αγωνιστικών εκδηλώσεων, Επέκταση της ανάπτυξης του Διάθλου και κυρίως σε χώρες χωρίς χιόνι, Αναβάθμιση της διακυβέρνησης και Προσαρμογή στις καινοτομίες του μέλλοντος.   

Άλλες αξιοσημείωτες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν διοργάνωση BMW IBU World Cup στο Πεκίνο την περίοδο 2020/21 και η περαιτέρω οικονομική ενίσχυση των εθνικών ομοσπονδιών με το ποσό του 1 εκ ευρώ. 

Την ΕΟΧΑ εκπροσώπησαν οι πρόεδρος, Δημοσθένης Γυρούσης και τεχν. σύμβουλος, Τιμολέων Τσουρέκας.

Το 14ο τακτικό συνέδριο της IBU θα διεξαχθεί στην Πράγα από τις 4 εως 6 Σεπτεμβρίου 2020.