Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Διεθνή Σεμινάριο Διάθλου

Στα πλαίσια των αναπτυξιακών προγραμμάτων της IBU, η Ομοσπονδία Διάθλου της Βουλγαρίας θα πραγματοποιήσει διεθνή σεμινάριο προπονητών Διάθλου στο Troyanτης Βουλγαρίας τις 11-13 Οκτωβρίου 2013, σύμφωνα με την επίσημη πρόσκληση που επισυνάπτεται.

 

Όσοι τεχνικοί επιθυμούν να συμμετάσχουν παρακαλούνται να εκφράσουν το ενδιαφέροντος τους μέχρι την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 11:00 στα γραφεία της ΕΟΧ. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής θα βαρύνουν τους συμμετέχοντες.