Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Οδηγίες Αγωνιστικών Κατηγοριών Διάθλου

Σας επισυνάπτουμε τις οδηγίες της Τεχνικής Επιτροπής (IBU) σχετικά με τη διοργάνωση αγώνων Διάθλου όλων των αγωνιστικών κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένων των προ-αγωνιστικών κατηγοριών.