Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Διάθλου στο Φαλακρό

ο Φαλακρό τις 9-10 Μαρτίου 2013 θα πραγματοποιηθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Διάθλου με οργανωτή τον ΕΟΣ Δράμας σύμφωνα με την προκήρυξη που επισυνάπτεται.