Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Κύπελλο Διάθλου στο Μέτσοβο

Στο Μέτσοβο την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί το κύπελλο Διάθλου, σύμφωνα με το επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της ΕΟΧ. Επισυνάπτεται η προκήρυξη του αγώνα.