Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Κύπελλο θερινού Διάθλου στο Μέτσοβο

Στο Μέτσοβο το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το κύπελλο θερινού Διάθλου σύμφωνα με την προκήρυξη που επισύναπτεται

Αρχεία [1]