Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Παραλαβή σκοπευτικού εξοπλισμού απο τα σωματεία

Σας ενημερώνουμε ότι είναι δυνατή η παραλαβή των όπλων, κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο Μπούμπα Δημήτριο, από την αποθήκη οπλισμού Μετσόβου. Η σχετική εγκύκλιος έχει αποσταλεί στα ενδιαφερόμενα σωματεία.

Πληροφορίες:

Μπούμπας Δημήτριος, Τηλ.: 6977057395