Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Προετοιμασία και οι έφηβοι

Σε ένα από τα πιο σύγχρονια προπονητικά κέτρα Διάθλου, στην Ποπλιούκα της Σλοβενίας, θα πραγματοποιήσει προετοιμασία η εφηβική ομάδα Διάθλου από τις 26 εως 3 Νοεμβρίου. Στην Αποστολή συμμετέχουν οι Διαθλήστες: Γ. Αναστασιάδης, Α. Αντωνιάδης, Σ. Παπαδόπουλος, Σ. Γιαννακοβίτη, Ι. Κωτσάλου και Ν. Τίτα και ο ομοσπονδιακός προπονητής Διάθλου Κυριάκος Ξάνθης.