Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Οι προεθνικές ομάδες των ΒΑ

Το Δ.Σ. της ΕΟΧΑ, ύστερα από πρόταση της τεχνικής επιτροπής, επικύρωσε τη σύνθεση της προεθνικής ομάδας των Βορείων Αθλημάτων, σύμφωνα με τα παρακάτω:

Α Ομάδα

Αγγέλης Απόστολος, Τσουρέκας Νικόλαος

B Oμάδα Διάθλου

Κώτσαλου Ιωάννα, Χαραλαμπίδου Κωνσταντίνα, Βάνιας Αλέξης

Β Ομάδα Αντοχής

Λαδοπούλου Παρασκευή, Ντάνου Μαρία, Τίτα Νεφέλη, Αναστασιάδης Γεώργιος, Αντωνιάδης Άγγελος

Γ Ομάδα (εφηβική)

Γάστης Αθανάσιος, Μέτσιος Κωνσταντίνος, Ροσενλής Βασίλης, Τσιάρκα Μαρία Δήμητρα, Μπέλη Μαρία