Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα την Κάρτα Υγείας Αθλητή και τη σχετική εγκύκλιο.