Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΛΠΙΚΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ) 2013

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΛΠΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013.