Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΟΧ 2012 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π2-Κ2

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ.