Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Ανοικτές Επιτροπές

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την διεξαγωγή των Ετήσιων Ανοικτών Τεχνικών Επιτροπών Αλπικών Αγωνισμάτων, Χιονοσανίδας και Βορείων Αγωνισμάτων στις 23 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Κυριακή και ώρα έναρξης 10:30 στη Κατερίνη.