Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Προϋπόθεση ενεργού αθλητή για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το έτος 2016

Σύμφωνα με ενημέρωση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,  η προϋπόθεση του ενεργού αθλητή παύει να εφαρμόζεται για την εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Επισυνάπτεται το σχετικό άρθρο 32 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/2015).

Αρχεία [1]