Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Προκήρυξη κυπέλλου Ελλάδας ΑΓΕΝ ΠΚ ΠΑΜΠ-ΠΑΓΚ Δρ. Αντοχής 14/2/16

Σε περίπτωση πρόβλεψης δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά την ημέρα του αγώνα, θα ενημερωθείτε εγκαίρως για την αναβολή του.