Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΛΠΙΚΩΝ

Σας επισυνάπτουμε τη βαθμολογία των Αλπικών των κατηγοριών Π-Κ1 και Π2-Κ2 της περιόδου 2013-14