Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Βαθμοί Αλπικών Π-Κ 2015

Σας επισυνάπτουμε τους πίνακες με τους βαθμούς ΕΟΧ των αθλητών/τριών των κατηγοριών Π2-Κ2 και Π1-Κ1.