Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Έκδοση κωδικού FIS

ΕΚΔΟΣΗ ΚΩΔΙΚΟFIS

Για την έκδοση κωδικού FIS, δηλαδή την εγγραφή στα μητρώα της Διεθνής Ομοσπονδίας, ενός αθλητή απαιτείται:

Οι σύλλογοι θα πρέπει να στείλουν στην ΕΟΧ αίτηση έκδοσης κωδικού FIS, καθώς και τα παρακάτω .

  • αντίγραφο του ∆ιαβατηρίου ή νέου τύπου Ταυτότητας
  • την υπογεγραμμένη  ∆ήλωση Αθλητού (Athletes Declaration, ICR art. 203.3) στην περίπτωση που είναι ανήλικος/η υπογεγραμμένη και από τον κηδεμόνα

 

Κανονισμοί της διεθνής ομοσπονδίας που ισχύουν για τους κωδικούς FIS

  1. Το αντίτιμο έκδοσης και ετήσιας ανανέωσης του κωδικού ανέρχεται στο ποσό των CHF 33.— για κάθε αθλητή.
  2. Η ετήσια ανανέωση (active) ή απενεργοποίηση (inactive) της ιδιότητας του/της αθλητή/τριας μπορεί να γίνει μόνο μεταξύ του χρονικού διαστήματος από 01.06. ως 31.12. κάθε έτους
  3. Η εγγραφή ενός/μιας αθλητής/τριας στην πρώτη λίστα βαθμών FIS(1st  FIS points list) θα πρέπει να γίνει πριν την 27η Ιουνίου κάθε έτους.