Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Βαλκανικό κύπελλο Αντοχής

Προκήρυξη Βαλκανικού Κυπέλλου και ΠΑΧ Αντοχής, 4-6/2/11 Πηγάδια Νάουσα