Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Στα Πηγάδια το Βαλκανικό & Κύπελλο Ελλάδος

Στα 3 – 5 Πηγάδια θα διεξαχθεί το Βαλκανικό και κύπελλο Ελλάδος Δρ. Αντοχής τις 3 και 4 Φεβρουαρίου 2018 σύμφωνα με την πρόσκληση που επισυνάπτεται.