Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Κύπελλο Ελλάδος στο Μέτσοβο

Στο Μέτσοβο θα λάβει χώρα το Κύπελλο Ελλάδος Α-Γ, Π-Κ και ΠΑΜ-ΠΑΓ τις 7-8 Φεβρουαρίου 2015 σύμφωνα με την προκήρυξη που επισυνάπτεται.

DSCF3803 - Αντίγραφο - Αντίγραφο