Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Βαλκανικό Κύπελλο στα Πηγάδια

Στα 3 5 Πηγάδια τις 29 και 30 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί το Βαλκανικό και Ελληνικό κύπελλο για όλες τις κατηγορίες σύμφωνα με την επίσυναψη.