Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Invitation FIS WC Rollerski Tripoli

 
Dear Rollerski friends,

 We are pleased to forward the Invitation of the FIS Rollerski Worldcup which will take place in Tripoli (GRE),

05.-07. 07. 2013

 For further questions please do not hesitate to contact with us!

 Have a nice summer!

Kindest regards