Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Ανοιχτή Επιτροπή Βορείων Αθλημάτων

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την διεξαγωγή των Ετήσιων Ανοικτών Τεχνικών Επιτροπών Βορείων Αθλημάτων τις 29 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα έναρξης 13:00 στην Νάουσα, σύμφωνα με την εγκύκλιο που επισυνάπτεται.