Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΚΑΧ Σκι Αντοχής 2012

Το νέο έντυπο Κανονισμών Σκι Αντοχής 2012 διατίθεται προς χρήση, το οποίο είναι εναρμονισμένο με τους νέους κανονισμούς της FIS όπως αυτοί ψηφίστηκαν στο Συνέδριο της Κορέας το 2012.