Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Οδηγίες – Κανονισμοί ΒΑ περιόδου 2011-12

Σας επισυνάπτουμε την εγκύκλιο με τις οδηγίες διοργάνωσης του εθνικού πρωταθλήματος και τα κριτήρια επιλογής των εθνικών ομάδων της περιόδου 2011-12.