Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Ολοκληρώνεται ο προγραμματισμός της επομένης περιόδου

Στην τελική ευθεία είναι ο προγραμματισμός της νέας περιόδου. Τα στελέχη της ΕΟΧ έχουν αξιολογήσει όλα τα τεχνικά στοιχεία και οικονομικά δεδομένα και είναι έτοιμοι να παρουσιάσουν τον νέο προγραμματισμό: Η ΤΕΒΑ και γενικότερα οι τεχνικές επιτροπές θα αλλάξουν μορφή και φιλοσοφία ενώ, το σχήμα των προπονητών θα ανανεωθεί με την προσθήκη νέου ομοσπονδιακού προπονητή.  Στις προεθνικές ομάδες θα δοθεί έμφαση στις μικρές κατηγορίες και στους νέους αθλητές. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συμμετοχές σε διεθνείς θερινούς αγώνες ρόλλερσκι και θερινού Διάθλου. Εργομετρήσεις και δοκιμασίες, προετοιμασίες σε ξηρό, παγετώνες και από το Νοέμβριο αποστολές σε χιόνι για προετοιμασία και αγώνες στην Κεντρική Ευρώπη. 

Έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη των σωματείων με την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και προετοιμασίες, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, επισκέψεις ομοσπονδιακών προπονητών σε σωματεία και περαιτέρω τεχνική υποστήριξη όπου κρίνεται επιβεβλημένο.

Το εθνικό πρωτάθλημα ρόλλερσκι θα πραγματοποιηθεί σε τρεις αγωνιστικές ημέρες ενώ προσπάθεια θα γίνει για την οργάνωση 1-2 αγώνων θερινού Διάθλου. 

Τέλος η ΕΟΧ βρίσκεται κοντά στην συμφωνία με μεγάλη διεθνή εταιρεία ένδυσης προκειμένου να καλύψει με εξοπλισμό της εθνικές ομάδες.