Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Εθνικό Πρωτάθλημα Β.Α. 2010-11

5 ΙΑΝ  Κύπελλο ΑΓΕΝΠΚ  Πήλιο

14-16 ΙΑΝ  COC ΠΑΧ ΑΓΕΝ  3-5 Πηγάδια

22-23 ΙΑΝ  ΠΑΧ Διάθλου ΑΓΕΝ Φαλακρό

4-6 ΦΕΒ  ΠΑΧ ΑΓΕΝΠΚ  Πολιτσές