Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Εγχειρίδιο οργάνωσης αγώνων αντοχής

Εγχειρίδιο για την αποδοτικότερη οργάνωση των αγώνων Σκι Αντοχής πραγματοποίθηκε απο την ΤΕΒΑ. Τα περισσότερα κεφάλαια του παρουσιάστηκαν στο σεμινάριο των Τ.Ε.