Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Τεχνικές Επιτροπές

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι συσκέψεις των Τεχνικών Επιτροπών με στόχο την ολοκλήρωση τον απολογισμό της περιόδου 2015-16 και τον προγραμματισμό της νέας περιόδου. Προτεραιότητα έχει δοθεί στον σχεδιασμό των εθνικών και προεθνικών ομάδων και την έναρξη των προετοιμασιών τους από τον Ιούνιο.