Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Τεχνικές Επιτροπές

Στό Μέτσοβο, το Σάββατο 28 Απριλίου 2018, φιλοξενήθηκαν οι τεχνικές επιτροπές των Αλπικών και Βορείων Αθλημάτων. Τα μέλη των επιτροπών έκαναν τον απολογισμό της περσινής περιόδου και παρουσιάστηκαν οι εκθέσεις των ομοσπονδιακών προπονητών και τεχνικού συμβούλου. Παράλληλα συζητήθηκε η πρώτη φάση του σχεδιασμού των εθνικών και προεθνικών ομάδων της νέας περιόδου. Το παρόν έδωσαν ο πρόεδρος της ΕΟΧΑ Δημοσθένης Γυρούσης και ο αντιπρόεδρος Χρήστος Καραμπούζης οι οποίοι και ῾῾προέδευσαν῾῾ στις τεχνικές επιτροπές.