Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Σχέδιο Εγκυκλίων ΒΑ

Αγαπητοί φίλοι,

Για την ενημέρωση σας, σας επισυνάπτουμε τα σχέδια των Εγκυκλίων 2017 και Ολυμπιακών Κριτηρίων 2018 τα οποία θα συζητηθούν στις Ανοιχτές Επιτροπές 2016.