Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Σχέδιο εγκυκλίων ΒΑ 2018-19

Συνημμένα σας διαβιβάζουμε σχέδιο εγκυκλίων για τα βόρεια αθλήματα. 

Παρακαλούμε να στείλετε γραπτές προτάσεις επί των εγκυκλίων μέχρι Δευτέρα 18/6/18.