Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Πρακτική άσκηση ΙΙΙ ΕΟΧΑ

Αγαπητοί/ες φίλοι/ες

Για τους αγώνες Δρ. Αντοχής (KYΠ ΑΓΕΝ & Π-Κ) τις 2-3.2.2019 που θα διεξαχθούν στα 3 5 Πηγάδια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον έφορο αγώνων: ΒΑΙΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, κιν. τηλ.: 69737124666, email: vaikos28@yahoo.gr και eosnaousas@cyta.gr

Επισημάνσεις

  1. Στην περίπτωση που θα γίνεται αλλαγή στο αγωνιστικό πρόγραμμα από την ΕΟΧΑ ή δεν είναι δυνατή, για λόγους ανωτέρας βίας, η συμμετοχή των υποψηφίων, δύναται η αντικατάσταση των αγωνιστικών ημερών.
  2. Οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να κάνουν εκ νέου αιτήσεις συμμετοχής στην ΕΟΧΑ.
  3. Οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στους υπευθύνους των αγώνων που θα ορίζονται από τον οργανωτή σύλλογο.
  4. Για όποιες αλλαγές στο πρόγραμμα αγώνων, θα ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα της ΕΟΧΑ (www.eoxa.gr).

 Γενικές Πληροφορίες: Τσουρέκας Τιμολέων: email: ttsourek@eoxa.gr