Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Πρακτική Άσκηση V ΕΟΧΑ

Αγαπητοί/ες φίλοι/ες

Για τους αγώνες Σκι Αντοχής (ΠΑΧ ΑΓΕΝ ΠΚ) τις 16-17.2.2019 που θα διεξαχθούν στο Μέτσοβο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον ΤΣΟΥΡΕΚΑ ΤΙΜΟΛΕΩΝ, κιν. τηλ.: 6937 210683, email: ttsourek@eoxa.gr εως την Πέμπτη 14.2.2019. 

Επισημάνσεις

  1. Στην περίπτωση που θα γίνεται αλλαγή στο αγωνιστικό πρόγραμμα από την ΕΟΧΑ ή δεν είναι δυνατή, για λόγους ανωτέρας βίας, η συμμετοχή των υποψηφίων, δύναται η αντικατάσταση των αγωνιστικών ημερών.
  2. Οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να κάνουν εκ νέου αιτήσεις συμμετοχής στην ΕΟΧΑ.
  3. Οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στους υπευθύνους των αγώνων που θα ορίζονται από τον οργανωτή σύλλογο.
  4. Για όποιες αλλαγές στο πρόγραμμα αγώνων, θα ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα της ΕΟΧΑ (www.eoxa.gr).

 Γενικές Πληροφορίες: Τσουρέκας Τιμολέων: email: ttsourek@eoxa.gr