Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Οι Τεχνικές Επιτροπές των ΒΑ 2014-15

Αποφασίστηκε από το ΔΣ της ΕΟΧ το νέο σχήμα των Τεχνικών Επιτροπών των Βορείων Αθλημάτων οι οποίες θα έχουν για την επόμενη περίοδο το εξής σχήμα:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΒΟΡΕΙΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

 1. Σμυρναίος Γεώργιος, Έφορος
 2. Βάικου Μαρία
 3. Τσουρέκας Τιμολεών

 ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

 1. Συντονιστής: Τσουρέκας Τιμολέων
 2. Ξάνθης Κυριάκος
 3. Τίτας Χρήστος

 ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

 1. Συντονιστής: Σμυρναίος Γεώργιος
 2. Μαυρίδης Γεώργιος
 3. Παπάσης Απόστολος

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 1. Συντονιστής: Βάικου Μαρία
 2. Κυριαζής Κων/νος
 3. Μπούμπας Αθανάσιος
 4. Παπακοσμά Βηθλεέμ