Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Θερινό Πρωτάθλημα ΒΑ 2014

FINAL MEN

 

 

 

 

 

 

 

Το θερινό πρωτάθλημα ΒΑ για την περίοδο 2014 αποφασίστηκε από το ΔΣ της ΕΟΧ, σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ      ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                      ΤΟΠΟΣ               ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

28/9/2014              Πρωτάθλημα θερινού Διάθλου      Μέτσοβο            ΕΟΣ Μετσόβου

5/10/2014              Πρωτάθλημα Ρόλλερσκι                   Νάουσα              ΕΟΣ Νάουσας

9/11/2014              Πρωτάθλημα Ρολλερσκι                    Δράμα                  ΕΟΣ Δράμας