Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Επικυρωμένος κατάλογος σωματείων, εχόντων δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη ΓΣ ΕΟΧΑ 8.5.22

Συνημμένα μπορείτε να δείτε τον επικυρωμένο από τη ΓΓΑ κατάλογο σωματείων, εχόντων δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χειμερινών Αθλημάτων στις 8/5/2022.

Από σήμερα 1/4/2022 έως και τις 5/4/2022, τα σωματεία έχουν δικαίωμα υποβολής ενώπιον του Δ.Σ. της Ε.Ο.Χ.Α. έγγραφων αντιρρήσεων κατά του καταλόγου.