Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Εγκύκλιος Οδηγίες Κανονισμοί Βορείων Αγωνισμάτων 2014

Σας επισυνάπτουμε την εγκύκλιο με τίτλο Οδηγίες – Κανονισμοί Βορείων Αγωνισμάτων 2014