Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Οδηγίες – κανονισμοί Θερινού Πρωταθλήματος ΒΑ

Σας επισυνάπτουμε την εγκύκλιο με τίτλο οδηγίες – κανονισμοί θερινού πρωταθλήματος ΒΑ 2014.