Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Νέα Δελτία

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

Αγαπητοί φίλοι,

Σε συνέχεια εγκυκλίου μας με Α.Π. 1496/12.11.2015 σχετικά με τα Δελτία Υγείας των Αθλητών με τα νέα λογότυπα της Ομοσπονδίας μας, σας γνωρίζουμε ότι Δελτία Υγείας με το παλαιό λογότυπο που έχουν ήδη θεωρηθεί από τον Γιατρό μέχρι τις 12 Νοεμβρίου 2015, αυτά θα δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την τρέχουσα Χιονοδρομική περίοδο. Πέραν της ανωτέρω ημερομηνίας η θεώρηση θα πρέπει να γίνεται στα καινούργια έντυπα.

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι ολοκληρώθηκε η εκτύπωση των Δελτίων Υγείας των Αθλητών με τα νέα λογότυπα της Ομοσπονδίας μας για τα αθλήματα της Χιονοδρομίας και της Παγοδρομίας και παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τον ακριβή αριθμό των δελτίων που θα χρειασθείτε για την νέα χιονοδρομική περίοδο ανά κατηγορία π.χ.
Α-Γ = 10
Ε-Ν = 5
Π1-Π1= 9
Π2-Κ2= 10
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ= 20,
ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΑΣ =10
προκειμένου να σας τα αποστείλουμε.

Με εκτίμηση για το Δ.Σ. της Ε.Ο.Χ.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ